Việc dâng hiến được thực hiện qua hai hình thức:

Dâng hiến vào tài khoản ngân hàng của HT (do BCS kiểm soát)

Tên chủ tài khoản: Võ Đông Thu
Số tài khoản: 072.100.056.5787
Ngân hàng: Vietcombank – TP.Hồ Chí Minh.

Các con cái Chúa hằng tuần có thể tự để tiền dâng vào hộp / bao thư tiền dâng riêng tại nhà và mang đến gặp thủ quỹ HT để gửi sau.