Kính thưa Quý Tôi Con của Chúa,

Chúng ta dâng lên lời ngợi khen, cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời về mọi ơn lành lớn lao Chúa đã ban cho Hội thánh của Chúa tại chi hội Trương Minh Giảng trong những năm tháng vừa qua.

Với lòng ước mong có thể bày tỏ những ơn lành của Chúa và chuyển tải những thông tin hữu ích cho tôi con Chúa trong Hội thánh, sau những tháng ngày tha thiết cầu nguyện, Ban Chấp sự đã quyết định thành lập trang web của Hội thánh.

Vào đầu tháng 7 năm 2017 trang web của Hội thánh chính thức hoạt động. Trang web này có mục đích tôn cao danh Chúa, gây dựng đời sống tâm linh con cái Chúa. Bên cạnh đó, có những tin tức của các con cái Chúa gần xa, Hội thánh có thể biết để thông công qua sự nhớ đến nhau, thăm viếng và cầu thay cho nhau.

Thay cho Ban Chấp sự Hội thánh, tôi xin kính giới thiệu trang web này đến hết thảy Quý tôi con Chúa. Xin Quý tôi con Chúa cầu nguyện, mong ước Chúa ban phước cho trang web này để mang đến ích lợi và phước hạnh cho từng tôi con của Chúa trong Hội thánh.

Chúng tôi xin hoan nghinh và cảm ơn Quý tôi con Chúa truy cập trang web này.

Để trang web được phong phú, trong tương lai chúng ta cần nhiều tôi con Chúa cộng tác viết bài với nhiều tiết mục như: Bài viết bồi linh, làm chứng ơn phước, câu chuyện đức tin, sinh hoạt các ban ngành, hoặc sáng tác Thánh ca, thi ca… để tôn ngợi Ba Ngôi Đức Chúa Trời và mang đến sự gây dựng cho tôi con của Chúa gần xa.

Nhưng trong những tháng đầu mới hình thành trang web, chúng ta chỉ có sáu mục chính: Thờ phượng, Dưỡng linh, Thông báo và Tin tức, Cầu thay, Xây dựng và Ban ngành. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn phước dồi dào trên mỗi tôi con Chúa trong sự cộng tác hầu việc Ngài.

Trương Minh Giảng, ngày 02 tháng 07 năm 2017.

Quản nhiệm Hội thánh,

Mục sư Võ Đông Thu.